strona główna

Wtorek, 21 września 2021, data aktualizacji serwisu: 2021-09-06 o godzinie 08:59:34   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności :

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

2. Społka może również:

1/ nabywać budynki mieszkalne,
2/ przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3/ wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4/ sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
5/ prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
    a/ sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej
        z budownictwem mieszkaniowym,
    b/ budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
    c/ budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
    d/ przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
    e/ zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe,
        handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanego w ust. 1 i 2, jest:

1/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z;

2/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;

3/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenia - PKD 68.32.Z;

4/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z;

5/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z;

6/ przygotowanie terenu pod budowe - PKD 43.12.Z;

7/ wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z;

8/ wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z;

9/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z;

10/ tynkowanie - PKD 43.31.Z;

11/ zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z;

12/ posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z;

13/ malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z;

14/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych - PKD 43.39.Z;

15/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  - PKD 43.91.Z;

16/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z


 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Informację wytworzył: Wojciech Bąkowski, Data wytworzenia informacji: 2007-05-10
Typ dokumentu: dokument HTML
Informację wprowadził: Wojciech Bąkowski, Data udostępnienia w BIP: 2007-05-10, 13:41:09
Ostatnio zmodyfikował: Wojciech Bąkowski, Data modyfkacji: 2014-05-06, 09:41:37


  drukuj dokument  
dokument wyświetlono: 447 razy  


powrót mapa serwisu obsługa redakcja

realizacja: www.virtualmedia.pl
system bip: www.bipsystem.pl