1){ //zmienne startowe dla systemu $result = mysql_query("SELECT * FROM startowe"); $rowstartowe = mysql_fetch_array($result); $menu1=$rowstartowe['a']; $zapytaniestart = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and opis LIKE 'redakcja'") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $rowstartowe1 = mysql_fetch_array($zapytaniestart); $idredakcja=$rowstartowe1['id']; $zapytaniestart = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and opis LIKE 'instrukcja'") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $rowstartowe1 = mysql_fetch_array($zapytaniestart); $idinstrukcja=$rowstartowe1['id']; $zapytanieaktualizacja = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' ORDER BY dataz DESC, czasz DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $rowaktualizacja = mysql_fetch_array($zapytanieaktualizacja); if ($rowaktualizacja['dataz']<>""){ $dataaktu=$rowaktualizacja['dataz']; $czasaktu=$rowaktualizacja['czasz']; } else { $dataaktu=$rowaktualizacja['datau']; $czasaktu=$rowaktualizacja['czas']; } $zapytanieostatnie = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' ORDER BY dataz DESC, czasz DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $rozwiniete=$rowstartowe['b']; echo ' Biuletyn Informacji Publicznej - '.$rowstartowe['nazwa'].'
strona główna

'; $trans = Array('Niedziela', 'Poniedziałek', 'Wtorek', 'Środa', 'Czwartek', 'Piątek', 'Sobota'); $dzien = $trans[date('w')]; echo $dzien.", ".date('d')." "; $amm = Array( "stycznia", "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "września", "października", "listopada", "grudnia"); $mc = $amm[date('m') -1]; echo $mc." ".date('Y'); echo ', data aktualizacji serwisu: '.$dataaktu.' o godzinie '.$czasaktu.'   

Biuletyn Informacji Publicznej

powrót mapa serwisu instrukcja obsługi redakcja

'.$rowstartowe['nazwa'].'

'; if ($doc==""){ echo 'ostatnia aktualizacja'; $aac=1;} else { $result = mysql_query("SELECT * FROM $table WHERE id='$doc'"); $rowdokument = mysql_fetch_array($result); $czymenu=$rowdokument['menu']; $czypodmenu=$rowdokument['podmenu']; //echo $czymenu; //echo $czypodmenu; if ($czypodmenu<>""){ $result = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu1 WHERE kod LIKE '$czypodmenu'"); $rowmenu = mysql_fetch_array($result); $nazwastrony=$rowmenu['nazwa']; if ($nazwastrony==""){ $result = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu3 WHERE kod LIKE '$czypodmenu'"); $rowmenu = mysql_fetch_array($result); $nazwastrony=$rowmenu['nazwa']; } if ($rowdokument['opis']=="dokument - link do podstrony"){ echo $rowmenu['nazwa']; $nazwos=$rowmenu['nazwa']; } if ($rowmenu['nazwa']<>""){ $aac=1;} } else { if ($czymenu<>""){ $result = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu WHERE id LIKE '$czymenu'"); $rowmenu = mysql_fetch_array($result); $nazwastrony=$rowmenu['nazwa']; if ($nazwastrony==""){ $result = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu2 WHERE id LIKE '$czymenu'"); $rowmenu = mysql_fetch_array($result); $nazwastrony=$rowmenu['nazwa']; } if ($rowdokument['opis']=="dokument - link do podstrony" and $nazwastrony==""){ echo $rowmenu['nazwa'];} //echo $rowmenu['nazwa']; $nazwos=$rowmenu['nazwa']; if ($nazwos=="" and ($rowdokument['opis']=='' or $rowdokument['opis']=='dokument - link do podstrony')){ echo 'dokument nieprzypisany'; $aac=1; } } else { if ($doc=="wiecej"){ echo 'ostatnia aktualizacja'; $aac=1; } else if ($doc=="szukaj"){ echo 'wyszukiwanie'; $aac=1; } else if ($doc=="stats"){ echo 'statystyki'; $aac=1; } else if ($doc=="ogladalnosc"){ echo 'statystyki'; $aac=1; } else if ($doc=="rejestr"){ echo 'rejestr zmian'; $aac=1; } else if ($doc=="mapa"){ echo 'mapa serwisu'; $aac=1; } else { //echo 'dokument'; $aac=1; } } } } if ($rowdokument['opis']=='' or $rowdokument['opis']=='dokument - link do podstrony'){ if ($nazwos=="" and $aac<>1){ echo 'dokument nieprzypisany'; } } else { echo $rowdokument['opis']; } $aac=0; echo '
'; if ($menu1=="1"){ echo '';} echo '
'; if ($menu1=="1"){ echo ' '; } echo '
  '; $zapytanie = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu WHERE wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $ktoryprzycisk=1; while ($row = mysql_fetch_array($zapytanie)) { $id=$row['id']; $zapytanie1 = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu1 WHERE id=\"$id\" and wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytanie1); if ($znaleziono>0){ echo '
 • '.$row['nazwa'].'
   '; while ($row1 = mysql_fetch_array($zapytanie1)) { $wybor=$row1['wybor']; echo '
  • '.$row1['nazwa'].'
  • '; } echo '
 • '; } else { echo '
 • '.$row['nazwa'].'
 • '; } } echo '
'; if ($rozwiniete<>"1"){ echo ' '; } echo ''; if ($menu1<>1 and $doc==""){ echo ' '; } echo '
'; if ($doc<>"" and $doc<>"wiecej"){ if ($doc=="mapa") { $zapytanie = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu WHERE wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $ktoryprzycisk=1; while ($row = mysql_fetch_array($zapytanie)) { $id=$row['id']; $zapytanie1 = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu1 WHERE id=\"$id\" and wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytanie1); if ($znaleziono>0){ echo '
 • '.$row['nazwa'].'
   '; while ($row1 = mysql_fetch_array($zapytanie1)) { $wybor=$row1['wybor']; echo '
  • '.$row1['nazwa'].'
  • '; } echo '
 • '; } else { echo '
 • '.$row['nazwa'].'
 • '; } } $zapytanie = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu2 WHERE wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $ktoryprzycisk=1; while ($row = mysql_fetch_array($zapytanie)) { $id=$row['id']; $zapytanie1 = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu3 WHERE id=\"$id\" and wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytanie1); if ($znaleziono>0){ echo '
 • '.$row['nazwa'].'
   '; while ($row1 = mysql_fetch_array($zapytanie1)) { $wybor=$row1['wybor']; echo '
  • '.$row1['nazwa'].'
  • '; } echo '
 • '; } else { echo '
 • '.$row['nazwa'].'
 • '; } } } if ($doc=="szukaj") { $fraza= strip_tags($fraza); if ($fraza<>"") { $coszuk="%".$fraza."%"; $zapytaniepodstrony = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and opis LIKE '$coszuk' or text LIKE '$coszuk' ORDER BY dataz DESC, czasz DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrony); echo '
  '; echo 'Znaleziono w podstronach serwisu ('.$znaleziono.')
   '; echo '
   '; $link='doc=szukaj&fraza='.$fraza.''; include 'policz.php'; echo '
   '; echo '
   '; $ile=0; $ktora=0; if ($od=="" and $do==""){ $od=0; $do=10;} while ($row = mysql_fetch_array($zapytaniepodstrony)) { if ($ktora>=$od and $ktora<$do){ echo ''; include 'nazwa.php'; echo '
   '; //} } $ktora++; } echo '
  '; } else { echo '
  Musisz podać szukaną frazę...
  '; } } else if ($doc=="rejestr") { $zapytaniezmiany = mysql_query ("SELECT * FROM zmiany ORDER BY data DESC, czas DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniezmiany); echo '
  '; echo 'Rejstr zmian na stronach BIP ('.$znaleziono.')
   '; echo '
   '; $link='doc=rejestr'; include 'policz.php'; echo '
   '; echo '
   '; $ile=0; $ktora=0; if ($od=="" and $do==""){ $od=0; $do=10;} echo ''; while ($rowek = mysql_fetch_array($zapytaniezmiany)) { if ($ktora>=$od and $ktora<$do){ echo ''; } $ktora++; } echo '
   '; if ($rowek['typ']==2){ echo $rowek['id']; } else { $idek=$rowek['id']; $zapytaniepodstrony = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and id='$idek'") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrony); $row = mysql_fetch_array($zapytaniepodstrony); if ($znaleziono==""){ echo $rowek['nazwa1'];} else { echo ''.$rowek['nazwa1'].''; $zapytaniepodstrony = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and id='$idek'") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrony); $row = mysql_fetch_array($zapytaniepodstrony); } } echo ''.$rowek['data'].''.$rowek['czas'].''.$rowek['nazwa'].'
  '; } else if ($doc=="ogladalnosc") { $zapytaniepodstrony = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' ORDER BY dlakogo DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrony); echo '
  '; echo 'Dokumenty wg oglądalności ('.$znaleziono.')
  '; } else if ($doc==stats){ include 'stats.php'; } else { // do uzupełnienia $zapytaniepodstrona = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and id LIKE '$doc'") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrona); //include 'policz.php'; $row = mysql_fetch_array($zapytaniepodstrona); echo '
  '; echo $row['text']; $user=$row['user']; $user1=$row['autorz']; $result = mysql_query("SELECT * FROM logowanie WHERE login='$user'"); $rowuser = mysql_fetch_array($result); $imie=$rowuser['imie']; $result = mysql_query("SELECT * FROM logowanie WHERE login='$user1'"); $rowuser1 = mysql_fetch_array($result); $imie1=$rowuser1['imie']; echo '

  Podmiot udostępniający informację: '.$rowstartowe['nazwa'].'
  Informację wytworzył: '.$row['autorpr'].', Data wytworzenia informacji: '.$row['naglowek'].'
  Typ dokumentu: '; if ($row['wybor']=='podstrona'){ echo 'dokument HTML';} else if ($row['wybor']=='podstrona1'){ echo 'dokument HTML nowe okno';} else if ($row['wybor']=='plik'){ echo 'plik do pobrania';} echo '
  Informację wprowadził: '.$imie.', Data udostępnienia w BIP: '.$row['datau'].', '.$row['czas'].'
  '; if ($imie1<>""){ echo ' Ostatnio zmodyfikował: '.$imie1.', Data modyfkacji: '.$row['dataz'].', '.$row['czasz'].'
  '; } echo '


  '; $ids=$row['id']; echo '
  '; $zapytaniepodstrona = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' and kod LIKE '$doc' ORDER BY numer DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytaniepodstrona); $ab=0; while ($row = mysql_fetch_array($zapytaniepodstrona)) { if ($row['opis']<>"dokument - link do podstrony" and $row['id']<>$ids){ if ($ab==0){ echo '
  '; $ab=1; } echo ''.$row['opis'].'
  '; $user=$row['user']; $user1=$row['autorz']; $result = mysql_query("SELECT * FROM logowanie WHERE login='$user'"); $rowuser = mysql_fetch_array($result); $imie=$rowuser['imie']; $result = mysql_query("SELECT * FROM logowanie WHERE login='$user1'"); $rowuser1 = mysql_fetch_array($result); $imie1=$rowuser1['imie']; echo ' Podmiot udostępniający informację: '.$rowstartowe['nazwa'].'
  informację wytworzył: '.$row['autorpr'].', Data wytworzenia informacji: '.$row['naglowek'].'
  Typ dokumentu: '; if ($row['wybor']=='podstrona'){ echo 'dokument HTML';} else if ($row['wybor']=='podstrona1'){ echo 'dokument HTML nowe okno';} else if ($row['wybor']=='plik'){ echo 'plik do pobrania';} echo '
  Informację wprowadził: '.$imie.', Data udostępnienia w BIP: '.$row['datau'].', '.$row['czas'].'
  '; if ($imie1<>""){ echo ' Ostatnio zmodyfikował: '.$imie1.', Data modyfikacji: '.$row['dataz'].', '.$row['czasz'].'
  '; } echo '

  '; } } } if ($doc<>"szukaj" and $doc<>"mapa" and $doc<>"stats" and $doc<>"ogladalnosc" and $doc<>"rejestr"){ echo '

  '; $zapytanie55 = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE id=\"$ids\"") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $row55 = mysql_fetch_array($zapytanie55); $numerek=$row55['dlakogo']; if ($numerek==""){$numerek=0;} $numerek++; $zapytanie44="UPDATE $table SET dlakogo='$numerek' WHERE id='$ids'"; $wynik99 = mysql_query($zapytanie44); echo '  drukuj dokument  
  dokument wyświetlono: '.$numerek.' razy  

  '; } } else { if ($doc=="wiecej"){ $zapytanieostatnie = mysql_query ("SELECT * FROM $table WHERE wlaczony LIKE 'true' ORDER BY dataz DESC, czasz DESC") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytanieostatnie); echo '
  '; $link='doc=wiecej'; include 'policz.php'; echo '
  '; echo '
  '; $ilemoze="1000000"; } else { $ilemoze=4; } $ile=0; $ktora=0; if ($od=="" and $do==""){ $od=0; $do=10;} while ($row = mysql_fetch_array($zapytanieostatnie) and $ile<$ilemoze) { if ($ktora>=$od and $ktora<$do){ //$menus=$row['menu']; //$podmenus=$row['podmenu']; //$znaleziono=0; //$blad=0; //if ($row['menu']<>"" and $row['podmenu']<>""){ //$resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu1 WHERE id LIKE '$menus' and kod LIKE '$podmenus'"); //$znaleziono = mysql_num_rows($resulton); //if ($znaleziono>0){ //} //else { //$resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu3 WHERE id LIKE '$menus' and kod LIKE '$podmenus'"); //$znaleziono = mysql_num_rows($resulton); //if ($znaleziono>0){} //else { //$blad=1; //} //} //} //else if ($row['menu']<>"" and $row['podmenu']==""){ //$resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu WHERE id LIKE '$menus'"); //$znaleziono = mysql_num_rows($resulton); //if ($znaleziono>0){ //} //else { //$resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu2 WHERE id LIKE '$menus'"); //$znaleziono = mysql_num_rows($resulton); // //if ($znaleziono>0){} //else { //$blad=1; //} //} //} //else { //$blad=1; //} // //if ($blad<>1){ if ($row['menu']<>"" and $row['podmenu']==""){ $abc=$row['menu']; $resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu1 WHERE id='$abc'"); $ach = mysql_fetch_array($resulton); if ($ach==""){ $resulton = mysql_query("SELECT * FROM $tablemenu3 WHERE id='$abc'"); $ach = mysql_fetch_array($resulton); } } if ($ach==""){ $ile++; echo ''; include 'nazwa.php'; echo '
  '; } //} $ach=""; } $ktora++; } } if ($doc==""){ echo '

  więcej dokumentów  

  '; } echo '
  '; echo '
  '; if ($rowstartowe['zdjecie']<>""){ echo 'logo instytucji';} echo '
  '.$rowstartowe['adres'].'

  ilość odwiedzin: '.$data[0].'
  odwiedzin dzisiaj: '.$iledzis.'
  statystyki odwiedzin
  statystyki oglądalności
  rejestr zmian

  powrót mapa serwisu obsługa redakcja

  realizacja: www.virtualmedia.pl
  system bip: www.bipsystem.pl
   '; $zapytanie = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu2 WHERE wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $ktoryprzycisk=1; while ($row = mysql_fetch_array($zapytanie)) { $id=$row['id']; $zapytanie1 = mysql_query ("SELECT * FROM $tablemenu3 WHERE id=\"$id\" and wlaczony='true' ORDER BY numer") or die ( "Niewybaczalny bł±d ;(" ); $znaleziono = mysql_num_rows($zapytanie1); if ($znaleziono>0){ echo '
  • '.$row['nazwa'].'
    '; while ($row1 = mysql_fetch_array($zapytanie1)) { $wybor=$row1['wybor']; echo '
   • '.$row1['nazwa'].'
   • '; } echo '
  • '; } else { echo '
  • '.$row['nazwa'].'
  • '; } } echo '
  '; if ($rozwiniete<>"1"){ echo ' '; } echo '

  logo instytucji
  '.$rowstartowe['adres'].'
  '; } else { echo 'aktualizacja'; } if ($doc==""){ include 'stat.inc'; } ?>